ธนาคารความรู้ เรื่อง เศษส่วน

เศษส่วน
1.ส่วนหนึ่งๆ ของจำนวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน เช่นแบ่งแตงโม 1 ผล ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน แตงโม 1 ซีก หมายถึง 1 ใน 4 ของแตงโมทั้งหมด เขียนแทนด้วย

2.ส่วนต่าง ๆ ของเซตที่ถูกแบ่งออกเป็นเซตย่อยที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน เช่น เด็กชาย 2 คน คิดเป็น = ของจำนวนเด็กชาย 6 คน

3.เศษส่วน การเขียนเลขในรูปของผลหาร โดยมีเศษเป็นตัวตั้งและส่วนเป็นตัวหาร เช่น แบ่งเด็ก 6 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม จะได้กลุ่มละกี่คน เขียนแทนด้วย = 2 คน

วิธีเขียนและอ่านเศษส่วน
1 ใน 2 เขียน อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง
5 ใน 9 เขียน อ่านว่า เศษห้าส่วนเก้า

การใช้สัญลักษณ์แทนเศษส่วน
จำนวนทั้งหมดแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกัน หมายถึง ส่วน
จำนวนที่ต้องการจากจำนวนที่แบ่งเป็นส่วนๆ หมายถึง เศษ

การบวก-ลบเศษส่วน
1. การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

ให้นำตัวเศษมาบวกหรือลบโดยตัวส่วนคงเดิม

การลบเศษส่วน

      การลบเศษส่วน ใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนเต็ม คือ

ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

(ถ้าเศษส่วนที่นำมาบวก  ลบกันมีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน  ซึ่งจะทำให้เท่ากันโดยนำตัวเลขมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน  จนตัวส่วนเท่ากันแล้ว  จึงทำการบวก ลบเศษส่วนแบบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน)

2. การบวก-ลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

ต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันก่อน โดยอาจทำให้ตัวส่วนของแต่ละจำนวนเท่ากับ ค.ร.น.(คูณร่วมน้อย) ของตัวส่วนทั้งหมด แล้วจึงบวก-ลบกัน

การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
-การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ให้นำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิม หรือถ้าตัวส่วนหารจำนวนนับลงตัว ให้นำตัวส่วนหารจำนวนนับแล้วจึงคูณกับตัวเศษ
การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน

-นำตัวเศษคูณกับตัวเศษ และนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน หรือถ้ามีตัวประกอบร่วมของตัวเศษและตัวส่วน ให้นำตัวประกอบร่วมมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: